Mat & hälsa

Att göra en livsförändring för barnet och familjen

Att skapa ett hälsosammare liv för ditt barn och hela familjen kräver sin planering. För att göra en god hälsoplan så måste du väga in faktorer som ekonomi, tid, hälsomål, inköp, mat och motion. Du måste även ta hänsyn till familjemedlemmarnas boende situation skola och arbete. Bor barnen växelvis hos sina föräldrar så får man göra vad man kan för att få med den andra föräldern på tåget. Om det inte går så är det bättre att en av föräldrarna drar igång kedjan av hälsofrämjande aktiviteter, den andra föräldern kanske kommer igång senare så ge inte upp om du får ett nej.

Hälsomål

Börja med att sätta upp hälsomål. Förklara för barnen att genom att sätta upp mål tidigt för bra hälsa investerar de i ett bättre liv och ett bättre mående.  Om hela familjen sätter upp sina mål så känner inte barnet sig ensam med sitt överviktsproblem. När alla sätter upp mål så blir det inte så att bara det barnet som har problem ska känna sig utpekad.  Målen bör innefatta mat, motion och mellanmåls strategier. Det bästa är om ni skriver ner dessa och sätter upp dem på väggen, gör detta till en rolig aktivitet. Hälsomålen kan innefatta vikt, bmi, antal steg (stegräknare), antal mål mat per dag mm.

Inköp av mat

Vid inköp av mat bör noggranna inköpslistor göras gärna med en måltidsplanering för veckan. Måltidsplaneringen bör även ta hänsyn till vad föräldrarna och barnen äter i skolan och på arbetet så att det ni lagar själv blir både nyttigt, varierande och mättande. Fokus bör ligga på att undvika sockerbaserade livsmedel då de motverkar ett hälsosamt liv och kan generera viktökning.  Måltidsdryck bör vara vattenbaserad och gärna med citron eller lime. Inköpslistan och inhandlingen skyddar familjen både hälsomässigt och ekonomiskt genom att vara välplanerad och därmed undviks impulsköp av diverse onödigt godis och matvaror. Familjen kan även bespara tid genom att det räcker att handla en gång per vecka.